Antracol 70WG- Thuốc nấm dạng CỐM 100gr

45,000 VNĐ

Quy cách: gói 100gr

Hoạt chất: Propineb 700g/kg, (một hợp chất từ ​​nhóm dithiocarbamate) 1,2-propylene-bis polymer 
(kẽm dithiocarbamate) – 70%: 700g/kg. Phụ gia: 300g/ kg 

 

MUA NGAY