BASA SUPER 700EC

120,000 VNĐ 110,000 VNĐ

Quy cách: 450ML

THÀNH PHẦN : Fenobucarb …700g/l

ĐẶC TRỊ RỆP XÁP 
LƯU DẪN CỰC MẠNH CÓ TÁC DỤNG THẨM THẤU VỚI CÁC LOẠI ĐÃ KHÁNG THUỐC

 

 

 

MUA NGAY