BO USA 1LIT

190,000 VNĐ 180,000 VNĐ

THỂ TÍCH 1LIT PHA TỪ 600-800 LIT NƯỚC

CHỐNG RỤNG HOA

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐẬU TRÁI

TRÁI LỚN NHANH- ĐẸP TRÁI

SỬ DỤNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU NGOẠI NHẬP

 

MUA NGAY