Bortrac 10ml

8,000 VNĐ

QUY CÁCH: Gói 10 ml

THÀNH PHẦN

Boron: 10,9% w/w (150 g/lít)

 

MUA NGAY