Calicydan 150EW- NHỆN SẠCH SẼ – Đặc trị Nhện Đỏ

100,000 VNĐ

Quy cách: chai 240ml

Hoạt chất:

  • profenofos: 40g/l
  • Fenpropathrin: 100g/l
  • Pyridaben: 10g/l
MUA NGAY