Cần phun dài 3m6 dạng rút

65,000 VNĐ

  • Kích thước 58 cm kéo dài ra 3,6m
  • Trọng lượng 330g

 

MUA NGAY