COMBO Trừ Nấm Bệnh – Xanh Cây

285,000 VNĐ 275,000 VNĐ

Combo gồm 3 sản phẩm:

  • BinhTaxyl 25EC 225ml
  • CupRik Blue 300ml
  • Combi One 25Gr     
  • —SẠCH BỆNH – XANH CÂY – KHÔNG LO BỊ NÓNG
MUA NGAY