Dimo Super BOMB 200EC – Đặc trị NHỆN ĐỎ

170,000 VNĐ

Thành phần:

Hexythiazox: 40g/l

Pyridaben: 160g/l

Phụ gia đặc biệt: 800g/l

Quy cách: chai 240 ml (Pha 400 lít nước)

 

MUA NGAY