Eddy 72WP đặc trị mốc sương, vàng lá thối rễ

320,000 VNĐ

QUY CÁCH: Gói 500g

THÀNH PHẦN

Cuprous oxide …………………600 g/kg

Dimethomorph ………………120 g/kg

 

 

 

MUA NGAY