Excellent COMBI ONE vi lượng nhập khẩu – gói 25g

25,000 VNĐ

QUY CÁCH:  Gói 25gr

THÀNH PHẦN:

Mgo : 9%, Fe:4%, Mn: 4%, S: 3%, Cu: 1,5%, Zn: 1,5%, B: 0,5%, Mo: 0,1%, Co: 0,05%

MUA NGAY