FENDONA 10SC 5ml- Diệt muỗi, Kiến, Gián…

15,000 VNĐ

Qui cách : gói 5ml

Hoạt chất: Alpha-Cypermethrin…10%(100g/l)

 

MUA NGAY