Folicur 250EW Bayer Trừ nấm bệnh do Fusarium – chai 100ml

75,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Thành phần:

  • Tebuconazole: 250 g/L
  • Phụ gia: 750 g/L
  • Sản phẩm của Bayer Ag- Đức
  • Thể tích: chai 100ml
MUA NGAY