KOLA 700WG 12GR THUỐC TRỪ RẦY, BỌ TRĨ, RUỒI HẠI LÁ

30,000 VNĐ

QUY CÁCH 12G PHA 100LIT NƯỚC

THUỐC TRỪ SÂU TRỊ

BỌ TRĨ

RẦY NÂU

RUỒI HẠI LÁ

THÀNH PHẦN  IMIDACLOPRID  700G/KG

 

 

 

MUA NGAY