LÂN ĐỎ ĐA CHIỀU 1 LIT

160,000 VNĐ 150,000 VNĐ

THỂ TÍCH : 1LIT

CHUYÊN PHỤC HỒI CÂY

PHÁT ĐỌT PHÁT CÀNH

PHÂN HÓA MẦM HOA 

sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu ngoại nhập

MUA NGAY