MANCO-M72WP Diên Khánh 100gr

40,000 VNĐ

Quy cách: gói 100g

Thành phần:

+ Metalxyl M 40g/kg, Mancozeb 640g/kg

 

MUA NGAY