MASTER VỌT ĐỌT 500ML

100,000 VNĐ

THỂ TÍCH 500ML

DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

CHỒI ĐỌT BUNG MẠNH- LÁ XANH DÀY

CÂY KHỎE, LÁ XANH MƯỚT

PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

 

 

 

 

MUA NGAY