Mekomectin 45.5EC – trừ sâu sinh học

130,000 VNĐ

TOI ĐỜI NHỆN ĐỎ

Thể tích: 100ml, pha 200 lít nước

Giao Hàng: COD Toàn Quốc

Thời Gian Giao Hàng: Dự kiến từ 2 – 4 ngày làm việc.

 

Hết hàng