OVERAGON 550EC

180,000 VNĐ

Quy cách: chai 450ml

Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l 

 

MUA NGAY