PHÂN BÓN LÁ THẦN DƯỢC Grow 6 – 6 – 6 ( Ba Lá Xanh)

8,000 VNĐ

Quy cách: 10ml/gói pha bình 16l

Công dụng: 

  • Năng suất vàng và chất lượng xuất khẩu cho cây trồng và cây công nghiệp
  • Tăng trưởng mạnh mẽ, bông nhiều, hạt sáng, chắc, mẩy cho lúa
  • Bổ sung vi lượng cô đặc, các hợp chất sinh trưởng như auxin, cytokinin từ rong biển và sodium-p-Nitrophenolate 150ppm
  • Năng suất tăng từ 20% – 35%.

Dùng cho tất cả các loại cây trồng

 

 

 

 

MUA NGAY