RIFOS 585EC

170,000 VNĐ

Qui cách: 450ml

Hoạt chất:

  • Chlorpyrifos Ethyl: 53%W/v
  • Cypermethrin: 5,5%W/v
  • Phụ gia đặc biệt: 41,5% W/v

 

Hết hàng