RONG BIỂN VI LƯƠNG 250ML

60,000 VNĐ

THỂ TÍCH 250ML

Dùng cho tất cả các loại cây trồng

Giải độc hữu cơ, giúp cây giải nhiệt mát bông mát trái

Bổ sung dinh dưỡng và vi lượng cho cây phát triển

Tăng khả năng ra hoa đậu trái, nuôi trái.

 

 

 

MUA NGAY