RONG BIỂN VI LƯỢNG 500ML

100,000 VNĐ

THỂ TÍCH 500ML

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Bổ sung dinh dưỡng và vi lượng cho cây phát triển
  • Tăng khả năng ra hoa đậu trái, nuôi trái.

 

MUA NGAY