THUỐC TRỪ BỆNH BLOCKAN 25SC 500ML LỘC TRỜI

210,000 VNĐ

THỂ TÍCH 500ML

THÀNH PHẦN

FLUTRIAFOL 250G/L

SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

 

MUA NGAY