Thuốc trừ cỏ Glyphosate Supremo

190,000 VNĐ 179,000 VNĐ

Thuốc trừ cỏ Diên Khánh Glyphosate Supremo

Qui cách: chai 1,25 Lít

Pha được 200 lít nước

 

 

Hết hàng