TILT SUPER 300EC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ, RỈ SẮT CHO CÂY TRỒNG

95,000 VNĐ 90,000 VNĐ

QUY CÁCH: chai 100 ml

Hoạt chất

Propiconazole 150 g/l + Difenoconazole 150 g/l

 

MUA NGAY