Tracomix 760WP – Thuốc Trừ Nấm Bệnh – Đặc Trị Vàng Lá, Lem Lép Hạt, Mát Bông 300gr

130,000 VNĐ

Quy cách gói 300gr sử dụng cho 1 phuy 200lit nước

Tracomix 760WP – Thuốc Trừ Nấm Bệnh – Đặc Trị Vàng Lá, Lem Lép Hạt

Đã thấm sâu nhanh lại còn lưu dẫn mạnh!

Thành phần hoạt chất: Propineb 700g/kg

                                  Cymoxanil 60g/kg

Thương hiệu: Hóa Nông Lúa Vàng
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Nấm Bệnh

 

 

MUA NGAY