TRICHODERMA BS

90,000 VNĐ 75,000 VNĐ

Phân trung lượng Trichoderma

QUY CÁCH: GÓI 1 KG
– DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH, HỮU CƠ, HỮU CƠ KHOÁNG, PHÂN XANH, PHÂN CHUỒNG.
THÀNH PHẦN:- CAO: 25%,  SIO2: 3%, MGO: 4%
– NẤM ĐỐI KHÁNG TRICHODERMA 1 X 106 CFU/GRAM.

Hết hàng