Usamite 100EC

65,000 VNĐ

Quy cách: 100ML

Hoạt chất:

Fenpropathrin 100g/l, Phụ gia đặc biệt 900g/l

Nhóm thuốc : Pyrethroit

 

 

MUA NGAY