VITASHIELD GOLD 600EC

145,000 VNĐ

Quy Cách: 500ml

Thành phần: Alpha Cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 545 g/l +Indoxacarb 5 g/l

 

 

Hết hàng