VUA NHỆN 300EC

160,000 VNĐ

Hoạt chất Fenpropathrin 100g/l + Pyridaben 200g/l
Hàm lượng hoạt chất 300 g/l
Nhóm thuốc Thuốc trừ sâu

 

 

 

 

 

MUA NGAY