Tag Archives: bệnh thán thư sầu riêng

BỆNH CHÁY LÁ VÀ CHẾT ĐỌT TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Bệnh cháy lá, chết đọt là một trong những bệnh hại xuất hiện thường xuyên ở cả giai đoạn vườn ươm và cây trưởng thành của cây sầu riêng là bệnh cháy lá, chết ngọn. Bệnh có khả năng lây lan nhanh và khiến cây ngừng sinh trưởng, trong giai đoạn cây con bệnh còn […]